Mer

APT-Sweden är en förening som arbetar med att på olika vis sprida Affektfobiterapi-APT i Sverige genom och för sina medlemmar till intresserade terapeuter.


Styrelse:

Kristin Osborn

Anne Koskenniemi

Jenny S Svebeck

Chatrine Bure


Advisory Board

Jonathan Egan, Ireland

Alessandro Bellin, Italy

Dyveke Rhode, Denmark


Hedersmedlem:

Birgitta Elmquist, som med entusiasm tagit APT- utbildning till Sverige via sitt mångåriga arbete som studierektor på SAPU

Du blir medlem genom att kontakta styrelsen här. Medlemsavgift är 300:-/ per år.

Ord om APT:


This seminar was incredibly engaging and informative! Watching video with the presenter’s commentary was great! ! It is the first workshop I’ve attended where I felt better afterwards!


Fellow Harvard Vanguart Behavioral Health Fellowship

Man konceptualiserar det klassiskt psykoanalytiska konfliktbegreppet som att patienten är rädd för sina egna känslor – en affektfobi.


Affektfokuserad psykoterapi kan sägas utgöra en integrativ terapiform där man utgått ifrån vad som tycks fungera inom psykoterapiforskningen.


Problem uppstår när de sunda, aktiverande affekterna blockeras av de hämmande.

Jacob Mechler, 12 september 2011 på www.psykodynamiskt.nu


"Affect Phobia (APT) is an evidence-based brief psychodynamic model that integrates cognitive-behavioral and experiential approaches so the therapist can work with patients to resolve their presenting problems and improve their relationships. The APT therapist helps their patient focus on developing adaptive emotional reactions, which leads to symptom reduction but also more satisfying personal relationships and productive lives. Over 30 years of research, including case series and randomized controlled trials, have demonstrated the effectiveness of APT.”


Bruce Wampold Ph.D., ABPP
Patricia Wolleat Professor of Counseling Psychology, University of Wisconsin--Madison
and
Director, Research Institute, Modum Bad Psychiatric Center, Vikersund, Norway

Länkar till andra EDT (Experientiall Dynamic Therapies) terapiers hemsidor i Sverige:


www.aedpsverige.com


www.istdpsweden.se