Utbildning

Utbildningar, event och Workshops

Utbildningar och workshops:


APT™CORE-training:

En CORE training pågår i Stockholm under ledning av Kristin Osborn. Till hösten 2019 kommer det att finnas några lediga platser i gruppen.

Intresserade kan vända sig till Birgitta Elmquist


Gruppen består av upp till 12 leg. psykoterapeuter eller psykologer och är en intensiv handledning under 3 års tid. Gruppen träffas 4 ggr/år över fredag-söndag.

Breaking through to Feeling with Kristin Osborn: How to confidently maintain effectiveness when your client gateways to feeling.

:Learn how and why it is essential to help your client increase their internal awareness


24 maj på Skånegatan 97 i Stockholm.

För ytterligare information och anmälan

Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykoterapi 

14 – 18 oktober 2019 i Malaga.

Som tidigare år kommer kursen att äga rum på Salles hotel Centro i centrala Malaga där  vi också reserverar ett antal rum för deltagare till reducerat pris. Kursen schemalägges måndag, onsdag, torsdag, fredag med tisdagen som ledig tid. Kursen kommer att ledas av Birgitta Elmquist och Jenny S Svebeck.

Anmälan och mer info

 
Fördjupad workshop i affektfokuserad psykoterapi

Malaga 30/4-2/5 2020.

Vi funderar just nu över bästa fokusering och tar gärna emot era önskemål!

Vår workshop är schemalagd.

Även här har vi förhandlat med Salles hotels om förmånliga priser på rum.

kontakt

Event:


APT-Pub!

Välkomna på APT Pub för er som är intresserade att träffa Kristin Osborn och oss andra som på olika sätt deltar i utbildning eller samarbetar med henne i Sverige.

Våren


24/5 kl 18.00-19.30


O.s.a för info om plats till Jenny Svebeck

© Copyright. All Rights Reserved.