APT-Sweden

Människans rädsla för känslor är den förenande idén bakom APT (Affektfobiterapi). En upplevelsebaserad psykoterapi, under paraplybegreppet EDT (Experientiall Dynamic Therapies).

APT baseras på, förutom modern psykodynamisk terapi, forskning och teorier om affekter och anknytning samt behandlingsprinciper från kognitiv beteendeterapi.

APT har växt fram ur flera års forskning och har visat effektivitet i behandlingen av psykiatriska patienter. (Lilliengren m.fl 2015)APT-Sweden

APT-dynamisk kortidspsykoterapi baseras på idén att inre känslokonflikter är grunden till de flesta psykologiska sjukdomstillstånd. APT är en integrativ model som utvecklades av Leigh McCullough, psykolog och forskare på Harvard Medical School (McCullough-Valiant, 1997).


APT integrerar tekniker från psykodynamisk-, KBT- och experientiella psykoterapier till ett effektivt, upplevelsebaserad psykoterapeutiskt förhållningssätt.


Affekterna är människans starkaste motivationsfaktor för vårt beteende. Affekter kan motivera oss till ett hälsosamt och adaptivt (funktionellt) beteende men också till ett ohälsosamt och maladaptivt (icke funktionellt)  beteende.


När människan är oförmögen att lyssna till och använda sig av sina affekter kan han eller hon utveckla symptom och eller skapa mönster som är icke funktionella. Denna oförmåga att använda sin affekt adaptivt är vanligtvis icke medveten och kan leda till det som ofta kallas som en psykodynamisk inre konflikt. I APT termer kan detta betraktas som rädsla för en affekt (affektfobi).


 

APT-Sweden är en förening för alla som är intresserade av Affektfobiterapi i nära samarbete med Kristin Osborn som sedan 2009 skapat och driver utbildningsprogrammet Certified APT Training.


Inom föreningen finns psykoterapeuter och handledare under pågående eller med avslutade certifieringsutbildningar inom APT.


APT-Sweden verkar för att utöka psykoterapeuters möjligheter till utbildning inom APT på olika nivåer.


Ny Bok på svenska


Att arbeta med affektfobiterapi

Webmaster för

APT-Sweden är

Jenny Svebeck

leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi och certifierad terapeut och handleare i APT enligt IEDTAs riktlinjer

Välkommen att kontakta APT-Sweden i formuläret nedan.

 
 
 
 

Kristin A. R. Osborn, MA, LMHC är utbildad och handledd av Leigh McCullough, PhD,och har sedan vidare utbildat och handlett andra.

Kristin skapade 2009 utbildningsprogrammet Certified APT™-Training och gör föreläsningar, workshops och avancerade workshops internationellt. Kristin har haft och har pågående CORE training i Boston, Amsterdam, London och Stockholm.

Mer information på www.affectphobiatherapy.com

Leigh McCullough

PhD, var professor i klinisk psykologi på Harvard Medical School, Director på Psychotherapy Research Programmet på Harvard’s Beth Israel Deaconess Medical Center, och även utlånad professor på Norwegian University of Science and Technology (Trondheim, Norway).

Hon var 1996 Voorhees Distinguished Professor på Menninger Clinic och mottog 1996 års Michael Franz Basch Award från the Silvan Tomkins Institute för sitt bidrag till forskningen på affekter i psykoterapi. Hon satt i utbildningsledningen på tidningen Psychotherapy Research och tidningen Journal of Brief Therapy, och gav utbildningsseminarier i APT modellen över hela världen.

Leigh skrev boken Changing Character: Short-Term Anxiety-Regulating Psychotherapy for Restructuring Defenses, Affects, and Attachment, och var medförfattare till Treating Affect Phobia: A Manual for Short-Term Dynamic Psychotherapy.


Leigh McCullough diagnostiserades med ALS i July 2010, and avled den 7:e Juni 2012.