Utbildning

Utbildningar, event och Workshops

Utbildningar och workshops:


APT™CORE-training:

En CORE training börjar i Stockholm i december -22, under ledning av Jenny Svebeck och Charlotta Dybeck i samarbete med Kristin Osborn. 


Intresserade kan vända sig till Jenny S Svebeck


Gruppen består av upp till 12 leg. psykoterapeuter eller psykologer och är en intensiv handledning under 3 års tid. Gruppen träffas 4 ggr/år över fredag-söndag.


Kommande datum för CORE tranining i Stockholm:


23-25/8 -24

29/11-1/12 -24


NYTT INTAG FÖR CORE SKER HÖSTEN 2024, DÅ VI VÄLKOMNAR NYA DELTAGARE, VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN TILL jenny@stig.in


Öppen workshops planeras erbjudas på

Timmermansgränd 3 på Södermalm i Stockholm. Information annonseras här. 
Introduktionsutbildning i Affektfobiterapi

En ny planeras i Stockholm på Timmermansgränd 3 under hösten -24.


intresserade kan maila Birgitta Elmquist birgitta@elmquistmail.se

 


APT-Sweden möte:

Inget planerat för närvarande. Vid intresse maila jenny@stig.in